Kalendarz na rok 2014 - wsparcie projektu renowacji młynków modlitewnych wokół klasztoru Gangteng